^ฺBack To Top

logo

แข่งขันทักษะ


เข้าสู่ระบบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

026229
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
60
43
287
25586
1048
1456
26229

IP ของคุณ : 34.231.21.123
2019-11-22 11:08

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

         โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   เดิมชื่อว่า  โรงเรียนวัดบ้านเปือย   อาศัยศาลาวัดบ้านเปือย ตำบลตะดอบ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นสถานที่เรียนเริ่มจัดตั้งและเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  19  มิถุนายน 2481  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  สมัยนายสง่า  สุขรัตน์  เป็นนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2504  คณะครูและราษฎรในหมู่บ้าน  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินปลูกอาคารเรียนใหม่   มีเนื้อที่   6   ไร่เศษ  เป็นเงิน   6,000  บาท   พร้อมกับได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง จึงได้ย้ายการเรียนจากศาลาวัดบ้านเปือยมาเรียนในอาคารเรียนที่สร้างขึ้นมา  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

          ปี  พ.ศ.  2516  โรงเรียนได้เปิดขยายภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้น ป. 1-7) ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น   อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะรับนักเรียนได้   ทางคณะครูและราษฎรในหมู่บ้าน  จึงร่วมมือกันจัดหาเงินได้  5,000  บาท  สมทบกับเงินงบประมาณ  75,000  บาท  จัดสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ   ป. 1 ช  ขนาด 4  ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง ต่อมาเมื่อวันที่  9  เมษายน  2520  ได้เกิดวาตภัยทำให้อาคารเรียนแบบ  ป. 1 เสียหายเกือบทั้งหลัง  คณะครูร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมมือกันซ่อมแซม   โดยบริจาคเงินและแรงงานจำนวน 2,250 บาท  และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  ศก. 01  ขนาด  5  ห้องเรียนจำนวน  1 หลังเป็นเงิน 350,000 บาท  นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนประถมปลาย  1  หลัง  แบบ ศก 01 ขนาด  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  180,000  บาท  พร้อมบ้านพักครู  แบบ ศก  14  จำนวน  1  หลัง  48,000  บาท

          ปี  พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กและนำโรงเรียนเข้าโครงการเด็กที่มีปัญหาทางภาษา  พร้อมกับได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  จำนวน  1  ห้องเรียนเป็นเงิน  45,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  เป็นเงิน  90,000 บาท  งบประมาณสร้างส้วมขนาด  5  ที่นั่งอีก 1 หลัง เป็นเงิน  40,000  บาท  งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ  33  อีก  1  ชุด   3  ถัง  เป็นเงิน  20,000  บาท        

          ปี  พ.ศ.  2524  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นที่ตั้งศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน  ได้รับงบประมาณต่อเติม โรงเรียนชั้นล่าง  2  ห้องเป็นเงิน  60,000  บาทได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ชั้นล่างอีก  5  ห้องเรียนเป็นเงิน  250,000  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน  90,000 บาท  งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลังเป็นเงิน  90,000  บาทต่อมาคณะครูร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านเห็นว่าที่ดินของโรงเรียน   ที่มีอยู่เดิมยังเป็นที่คับแคบไม่เพียงพอ    จึงได้ร่วมจัดหาที่ดินเพิ่มเติม  โดยการบริจาคเงิน   40,000  บาท  ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  6  ไร่  2  งาน  30  ตารางวา  ซึ่งเป็นเนื้อที่ติดต่อกัน

           ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 206/25  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  300,000  บาท  และงบประมาณก่อสร้างส้วม  4  ที่  เป็นเงิน  40,000  บาท  ปี พ.ศ.  2531  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ 33  จำนวน  3  ถัง  เป็นเงิน  30,000  บาท ปี พ.ศ.  2534  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนจากชั้นเด็กเล็ก จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม  6  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  90,000  บาท

           ปี พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  102/26  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  70,000  บาท  เพื่อทดแทนอาคารเรียนแบบ ป. 1 ช  ซึ่งชำรุด  และได้ขออนุญาตรื้อถอนไป

            ปี พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/26  ขนาด 1 หลัง  5  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,700,000  บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 128,000 บาท  ได้รับงบประมาณ  จากกรมประมงขุดสระน้ำ  1 บ่อ 

เป็นเงิน  50,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ เป็นเงิน  75,000  บาท

             ปี พ.ศ.  2538  ได้รับเงินบริจาคจากคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านจัดสร้างประปาโรงเรียน  เป็นเงิน  89,000  บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่าง  สปช.  105/26  จำนวน 3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  235,000  บาท

      ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบและได้รับจากพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

         ปี  พ.ศ. 2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน(ไอซีเอส) จัดสรรที่ดื่มน้ำ  2  ที่  และซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียน  เป็นเงิน  20,000  บาท        

            ปี  พ.ศ. 2546  โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.2546

         ปี พ.ศ.  2547  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์กรสงเคราะห์เด็กและชุมชน (ไอ ซี  เอส)   จัดสร้างที่กรองน้ำดื่ม  จำนวน  1  ถัง  และปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเป็นเงิน  47,000  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5  เมตร  ยาว  50  เมตรและได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า  เพื่อสร้างหอประชุม เป็นจำนวนเงิน  160,000  บาท

            ปี พ.ศ.  2548  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  50  เมตร  ถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  3 X 7 X 2  เมตร  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  19.20  เมตร  ยาว  32  เมตร

            ปี  พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน  แบบ ศก.01  และ แบบศก.02  ซึ่งมีสภาพชำรุดเนื่องจากใช้งานนาน  โดยการขายทอดตลาด  และได้รับมอบคอมพิวเตอร์  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  9  เครื่อง  เป็นเงิน  270,000  บาท

          ปี พ.ศ.  2550   โรงเรียนถ่ายโอนสังกัดมาขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  470   เมตร   อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  180,000  บาท  ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  เครื่อง  ห้องโสตทัศนศึกษา   

ห้องซาวด์แลป  รวมเป็นจำนวนเงิน    444,000   บาท

          ปี  พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  สร้างอาคารเรียน  แบบ รหัส สน.ศท. 3/12  จำนวน  12  ห้องเรียน  ราคา  8,000,000 บาท  อาคารอเนกประสงค์  แบบรหัส  สน. ศก.  ชั้นลอย  ราคา  6,000,000 บาท  และอาคารสุขานักเรียน  สน.ศก. ส 10  จำนวน  10  ที่  1  หลัง  ราคา  300,000  บาท

            ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  สร้างอาคารเรียนอนุบาล  แบบตอกเสาเข็ม ราคา  5,827,453  บาท 

          ผู้บริหารโรงเรียนนับตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น  13  คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายอนุชา  ปัญญนนท์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  เมื่อปี  พ.ศ.  2560  จนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายบริหาร

นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม
ผอ. โรงเรียนผักแพววิทยา
รักษาราชการแทน
ผอ.โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง

กิจกรรมเด่นประจำวัน

IMG_8607.png

ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ต้นตะแบก (ต้นเปือย)

ตราประจำโรงเรียน

ปฏิทิน

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
229 หมู่ 2 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 เบอร์โทรศัพท์ 045-969830
  Music Passion

www.000webhost.com